Toiminta

SOMA nuorelle

Toiminnan kautta tarjoamme nuorelle tukea arkeen ja asioiden hoitamiseen sekä rinnalla kulkemista. Vertaisryhmissä nuoren on mahdollista tavata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja saada toiminnan kautta mukavia kokemuksia ja uudenlaista sisältöä elämään.  Lisäksi ryhmissä käsitellään ajankohtaisia aiheita ja tarjotaan tietoa sekä ohjausta asumiseen ja arjessa pärjäämiseen liittyen.

SOMAn yksilö- ja vertaisryhmätoimintaan osallistuminen on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

SOMA yhteistyökumppaneille

SOMAn yhteistyökumppanit ovat tärkeässä roolissa toiminnan pariin ohjautumisessa sekä nuoren elämäntilanteen tukemisessa. SOMA-toiminta tarjoaa kumppaneilleen uudenlaisen tuen muodon, jota he voivat tarjota asiakkailleen ammatillisten palveluiden lisänä.

SOMA-toiminnan kautta nuorelle tarjotaan mahdollisuus eheyttää ja rakentaa luottamuksellisia ja rohkaisevia sosiaalisia suhteita, sekä vahvistaa omia sosiaalisia valmiuksiaan ja ongelmanratkaisukykyään.

SOMA vapaaehtoisille

SOMAssa toimii myös vapaaehtoisia työntekijöitä. Vapaaehtoisena voi toimia tukihenkilönä nuorelle, osallistua vertaisryhmiin tai olla apuna muulla tavoin toiminnassa omien toiveidensa ja vahvuuksiensa mukaisesti.

Kuinka mukaan toimintaan?

Toimintaan pääsee mukaan SOMAn työntekijöiden kautta. Yhteydenottaja voi olla nuori itse, viranomainen tai jokin muu toimija asiakkaan luvalla.

Tervetuloa mukaan!

Ota yhteyttä

Yhteistyössä