Tietoa toiminnasta


SOMA

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen

Vuodesta 2016 alkaen

 

SOMA-toimintaa toteutetaan Kuopion ja Joensuun alueilla. Toimintaa rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). SOMAn toiminta ei korvaa ammatillisia palveluita.

Toiminta on jatkoa Kuopion-seudun nuorisoasunnot ry:n ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n vuosina 2016-2019 yhteistyössä toteutetusta SOMA-hankkeesta. Hanke oli osa valtakunnallista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019.

Hankkeessa kehitettiin järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18-29-vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitettiin erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitettiin tunnistamistyökalu asiakasohjauksen tueksi. Työkalun avulla halutaan helpottaa asunnottomaksi joutumisen riskissä olevien  nuorten tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa.